Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

ÚLCERAS POR PRESIÓN

DEFINICIÓN E FACTORES DE RISCO

Fisiopatoloxía:

Presión

Fricción

Rozamento

Humidade

Valoración de riscos:

Escala de Braden

Escala FEDPALLA

Clasificación e estadiaxe.

Localización masis frecuente.

Úlceras latrogénicas.

PIARES DA PREVENCIÓN

Vixilancia diaria dá pel.

Coidados dá pel: Aseo, Hidratación,Protección da humidade, uso de AGHO, películas de barreira.

Achegas de nutrientes e líquidos

Necesidades.

Requerimientos especiales e suplementos.

Cambios posturales: Colocación de almofada e mobilizacións.

Manexo da presión: Material para o manexo local e superficies específicas.

TALLER DE VALORACIÓN DE RISCOS

MANEXO DA PRESIÓN

CASOS CLÍNICOS

 

UNIDAD 1: EPIDEMIOLOGÍA. DEFINICIÓN Y FISIOPATOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO
 

− NEUROPATÍA DIABÉTICA.
− VASCULOPATÍA DIABÉTICA.
− NEUROARTROPATÍA DE CHARCOT.


UNIDAD 2: CRIBAJE NEUROISQUÉMICO

− EXPLORACIÓN DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA. 
− SENSIBILIDAD SUPERFICIAL CONSCIENTE.
− EXPLORACIÓN DE LA VASCULOPATÍA DIABÉTICA.
− DIFERENCIA ENTRE ÚLCERA ARTERIAL Y NEUROPÁTICA. 

UNIDAD 3:  PREVENCIÓN PIE DIABÉTICO

− INSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN REGULAR DEL PIE.  
− IDENTIFICACIÓN DEL PIE DE RIESGO. 
− EDUCACIÓN AL PACIENTE, LA FAMILIA Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS. 
− INSPECCIÓN DEL CALZADO. UTILIZACIÓN DEL CALZADO ADECUADO. 
− TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS. 
− DERIVACIÓN A ATENCIÓN SECUNDARIA. 
 
 UNIDAD 4: TRATAMIENTO.INFECCIÓN.OSTEOMIELITIS

− DESCARGA DE LA ÚLCERA.  
− MANEJO ADECUADO DE LA HERIDA.
− DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN.
− RESTAURACIÓN DE LA PERFUSIÓN ARTERIAL. 
− CUIDADOS LOCALES EN ÚLCERA PIE DIABÉTICO.
− INFECCIÓN PIE DIABÉTICO. 
− OSTEOMIELITIS. 

UNIDAD 1: EPIDEMIOLOGÍA. DEFINICIÓN Y FISIOPATOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO
 

− NEUROPATÍA DIABÉTICA.
− VASCULOPATÍA DIABÉTICA.
− NEUROARTROPATÍA DE CHARCOT.


UNIDAD 2: CRIBAJE NEUROISQUÉMICO

− EXPLORACIÓN DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA. 
− SENSIBILIDAD SUPERFICIAL CONSCIENTE.
− EXPLORACIÓN DE LA VASCULOPATÍA DIABÉTICA.
− DIFERENCIA ENTRE ÚLCERA ARTERIAL Y NEUROPÁTICA. 

UNIDAD 3:  PREVENCIÓN PIE DIABÉTICO

− INSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN REGULAR DEL PIE.  
− IDENTIFICACIÓN DEL PIE DE RIESGO. 
− EDUCACIÓN AL PACIENTE, LA FAMILIA Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS. 
− INSPECCIÓN DEL CALZADO. UTILIZACIÓN DEL CALZADO ADECUADO. 
− TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS. 
− DERIVACIÓN A ATENCIÓN SECUNDARIA. 
 
 UNIDAD 4: TRATAMIENTO.INFECCIÓN.OSTEOMIELITIS

− DESCARGA DE LA ÚLCERA.  
− MANEJO ADECUADO DE LA HERIDA.
− DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN.
− RESTAURACIÓN DE LA PERFUSIÓN ARTERIAL. 
− CUIDADOS LOCALES EN ÚLCERA PIE DIABÉTICO.
− INFECCIÓN PIE DIABÉTICO. 
− OSTEOMIELITIS. 

Organización sanitaria y gestión de personas y recursos

- Sistema sanitario español: Ignacio Pascual Morón (1h)

- Normativa básica sanitaria: Javier Moreno Alemán (1h)

- Responsabilidad de clínicos y gestores en la asistencia sanitaria: José María Barreiro (2h)

- Práctica asistencial legalmente segura: Antonio G.Quintáns (2h)

Gestión asistencial

- Documentación clínica: José Antonio Falagán Mota (2h)

- Gestión por procesos y vías clínicas: Luis Verde Remeseiro (2h)

Gestión clínica

- Conceptos básicos de gestión clínica: Antonio Alemany López (4h)

- Proyecto práctico de gestión clínica: José Miguel Cisneros (4h)

- Extensión de la gestión clínica en el SNS: Antonio Gª Quintáns (1h)

Módulo SERGAS
- Organización y estructura del SERGAS: Nieves Domínguez González (4h)

- Aplicativos informáticos: Benigno Rosón Calvo (1h)

Dirección del Curso

- Isabel Bermúdez Pestonit

UNIDADE 1 - PREPARACIÓN DO LEITO DA FERIDA

Barreiras da cicatrización.

. Desbridamento efectivo e continuado.

. Manexo da infección: biofilms.

. Xestión do exsudado.

. Estimulación de epitelización/granulación.

 

UNIDADE 2 - FERIDAS AGUDAS. TERAPIA DE PRESION NEGATIVA

. Definicións.

. Etiopatogenia, citoloxía e microbioloxía da pel.

. Factores que interveñen na cronificación das feridas.

. Clasificación das feridas agudas.

. Tratamento das feridas agudas complicadas seguindo os principios de cura en ambiente húmido.

. Novas abordaxes das feridas: Terapia de Presión Negativa Tópica, substitutivos dérmicos...

 

UNIDADE 3 - ULCERAS VASCULARES

Conceptos xerais

. Clasificación: venosas,isquémicas, neuropáticas

. Caracteristicas da úlcera venosa

. Diagnóstico

.  Estratexia terapéutica

. Prevención

. Teoría de exploración vascular

. Teoría da terapia compresiva

 

UNIDAD 4 - QUEIMADURAS

. Definición e epidemioloxía das queimaduras.

. Etiopatogenia

. Clasificación

. Valoración

. Actuación na emerxencia

. Cura local

. Materiais e novas tendencias no tratamento

. Prevención

 

UNIDAD 1: EPIDEMIOLOGÍA. DEFINICIÓN Y FISIOPATOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO
 

− NEUROPATÍA DIABÉTICA.
− VASCULOPATÍA DIABÉTICA.
− NEUROARTROPATÍA DE CHARCOT.


UNIDAD 2: CRIBAJE NEUROISQUÉMICO

− EXPLORACIÓN DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA.
− SENSIBILIDAD SUPERFICIAL CONSCIENTE.
− EXPLORACIÓN DE LA VASCULOPATÍA DIABÉTICA.
− DIFERENCIA ENTRE ÚLCERA ARTERIAL Y NEUROPÁTICA.

UNIDAD 3:  PREVENCIÓN PIE DIABÉTICO

− INSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN REGULAR DEL PIE.  
− IDENTIFICACIÓN DEL PIE DE RIESGO.
− EDUCACIÓN AL PACIENTE, LA FAMILIA Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS.
− INSPECCIÓN DEL CALZADO. UTILIZACIÓN DEL CALZADO ADECUADO.
− TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS.
− DERIVACIÓN A ATENCIÓN SECUNDARIA.
 
 UNIDAD 4: TRATAMIENTO.INFECCIÓN.OSTEOMIELITIS

− DESCARGA DE LA ÚLCERA.  
− MANEJO ADECUADO DE LA HERIDA.
− DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN.
− RESTAURACIÓN DE LA PERFUSIÓN ARTERIAL.
− CUIDADOS LOCALES EN ÚLCERA PIE DIABÉTICO.
− INFECCIÓN PIE DIABÉTICO.
− OSTEOMIELITIS.


 


Saltar noticias da plataforma de docencia eoxi lugo

Noticias da Plataforma de Docencia EOXI Lugo

Imagen de Administrador Formación EOXIL
CURSO ON-LINE DE EDUCACIÓN DIABETOLÓXICA BÁSICA
de Administrador Formación EOXIL - jueves, 26 de octubre de 2017, 12:44
 

Próximo comienzo del CURSO ON-LINE DE EDUCACIÓN DIABETOLÓXICA BÁSICA del día 2 al 30 de noviembre 2017

 
Imagen de Administrador Formación EOXIL
Comienza el Curso Online de Preparación do leito da ferida. Cura Avanzada
de Administrador Formación EOXIL - lunes, 28 de septiembre de 2015, 10:27
 

Se desarrolla del 1 al 29 Octubre 2015

 
Imagen de Administrador Formación EOXIL
Comienzo del Curso de gestión MIR
de Administrador Formación EOXIL - lunes, 12 de enero de 2015, 08:52
 

Comienza el Curso online de gestión MIR

 
Imagen de Administrador Formación EOXIL
Comienzo del curso online de Actualización en heridas agudas y crónicas
de Administrador Formación EOXIL - lunes, 1 de diciembre de 2014, 09:38
 

4 de Diciembre - 8 de enero 2015

 


Saltar categorías